Golden Gate Bridge

Tải về một thẻ tham khảo nhanh về đóng lệ phí giao thông bằng điện tử (PDF)


( Âm nhạc của Lithia Park )

Chào mừng quý vị đến với hệ thống thu phí hoàn toàn bằng điện tử trên Cầu Golden Gate ở San Francisco. Người lái xe qua Cầu Golden Gate từ hướng ranh giới phía nam để vào San Francisco không phải dừng lại tại Trạm Thu Phí Giao Thông vì lệ phí được định giá bằng điện tử. Không chấp nhận đóng lệ phí tại Cầu. Thay vào đó, người lái ô-tô có bốn cách chọn đóng lệ phí giao thông. Xin quý vị xem qua các lựa chọn này để chọn cách đóng lệ phí nào thích hợp nhất cho mình:

Cách Chọn Đóng Lệ Phí Giao Thông Qua Cầu Golden Gate

Mở một Trương Mục FasTrak (FasTrak Account) )
FasTrak là phương pháp đóng phí thuận tiện nhất cho người lái xe sử dụng cho bất cứ cầu thu phí, các Làn Xe Cao Tốc (Express Lanes) hoặc các đường thu phí nào ở California mỗi năm ít nhất một lần. Tạo một Trương Mục FasTrak rất đơn giản, nhất là trực tuyến (online) bằng cách sử dụng thẻ tín dụng và yêu cầu một số tiền trả trước từ $25 đến $50. Sử dụng FasTrak là cách duy nhất để nhận được một mức đóng lệ phí giao thông được giảm.
           
Mở một Trương Mục License Plate (License Plate Account)
Mở một Trương Mục License Plate và đóng lệ phí giao thông không được giảm chỉ khi nào quý vị qua Cầu Golden Gate. Nếu trương mục của quý vị được mở bằng một thẻ tín dụng, thì lệ phí giao thông sẽ được tự động tính vào thẻ đó. Nếu quý vị chuyển tiền vào Trương Mục License Plate bằng tiền mặt thì quý vị phải duy trì trong trương mục một số tiền tương đương với một lần đóng phí.

Thực hiện Trả Tiền Một Lần (One-Time Payment)
Trả Tiền Một Lần được đề nghị đối với những người lái xe không thường xuyên qua Cầu Golden Gate, đối với các du khách từ ngoài khu vực, và đối với những khách muốn trả bằng tiền mặt. Quý vị có thể thực hiện Trả Tiền Một Lần trực tuyến (online), qua điện thoại, hoặc trả trực tiếp. Có thể thực hiện Trả Tiền Một Lần trước 30 ngày trước khi quý vị qua Cầu, hoặc trong vòng 48 giờ sau khi quý vị qua cầu (ngoại trừ trường hợp đi xe thuê).  
           
Hóa Đơn Thu Phí Giao Thông (Toll Invoice)
Nếu quý khách không mở Trương Mục FasTrak, Trương Mục License Plate, hoặc thực hiện Trả Tiền Một Lần, thì một Hóa Đơn Thu Lệ Phí Giao Thông sẽ được gởi qua bưu điện đến người chủ xe đã đăng ký. Phải thanh toán Hóa Đơn Thu Lệ Phí Giao Thông này trong vòng 21 ngày để tránh Vi Phạm Đóng Lệ Phí Giao Thông và tiền phạt.    

Quý vị có thể đóng lệ phí giao thông bằng một trong những cách sau đây:

  • Trực tuyến (online) bằng cách sử dụng một thẻ tín dụng tại www.bayareafastrak.org.
  • Bằng điện thoại bằng cách sử dụng một thẻ tín dụng: Gọi số (877) 229-8655. : Nhấp vào đây để biết giờ hoạt động.
  • Trực tiếp bằng cách sử dụng một thẻ tín dụng, tiền mặt, cheque, hoặc lệnh chuyển tiền: Bay Area FasTrak Customer Service Center, 375 Beale Street, San Francisco, CA 94105. Nhấp vào đây để biết giờ hoạt động. Quý vị cũng có thể đi đến một trong các Địa điểm Trả bằng Tiền mặt được đặt ở vị trí thuận tiện của chúng tôi.      

Nếu Quý Vị Sử Dụng Xe Thuê

Hãy nói rõ ràng với người đại diện cho thuê xe khi qua Cầu Golden Gate quý vị phải đóng lệ phí giao thông như thế nào. Hỏi về lệ phí thuận tiện của chương trình đóng lệ phí giao thông của hãng cho thuê xe, xem hãng này có cách đóng lệ phí giao thông hay không. Khả năng lựa chọn thuận tiện nhất là đồng ý sử dụng chương trình đóng lệ phí giao thông do các hãng cho thuê xe đưa ra.

Nếu quý vị không thích sử dụng chương trình đóng lệ phí giao thông do hãng cho thuê xe đưa ra hoặc hãng cho thuê xe của quý vị không có chương trình đóng lệ phí giao thông, thì quý vị phải thực hiện Trả Tiền Một Lần (One-Time Payment) trước lần đầu tiên quý vị qua Cầu Golden Gate (đi về phía nam vào San Francisco). Ngay khi quý vị đã thuê xe, hãy ghi lại biển số xe được cấp và thực hiện Trả Tiền Một Lần.

Tải về một thẻ tham khảo nhanh về đóng lệ phí giao thông bằng điện tử (PDF)